13 listopad 2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

Informujemy, że Gmina Tomaszów Mazowiecki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem dokumentu jest zaplanowanie działań służących poprawie stanu środowiska, jakości powietrza oraz warunków życia mieszkańców gminy.

W związku z realizacją zadania konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Wiejskiej Tomaszów Mazowiecki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa.
W najbliższym czasie do mieszkańców Gminy Tomaszów Mazowiecki trafią ankiety dotyczące źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Ankiety zostaną rozprowadzone na terenie całej gminy, a na podstawie zebranych danych sporządzona zostanie analiza służąca opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet.

Kalendarz