09 listopad 2018

Ostatnia sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki w kadencji 2014-2018

W piątek, 9 listopada odbyła się ostatnia LXV sesja Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki VII kadencji.Wójt gminy Franciszek Szmigiel wraz z przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Pierścińską  podziękowali radnym za czteroletnią współpracę, wręczając pamiątkowe dyplomy i książki. Dziękując każdemu z osobna, wójt podkreślił zaangażowanie radnych i wyraził słowa uznania.

Przewodnicząca rady w imieniu własnym i całej Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki złożyła serdeczne podziękowania za 4 lata dobrej i owocnej współpracy: wójtowi gminy p. Franciszkowi Szmiglowi, zastępcy wójta p. Sławomirowi Bernackiemu, sekretarzowi gminy p. Przemysławowi Sepkowskiemu, skarbnik gminy p. Anecie Maciążek, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i  poszczególnych referatów oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Kalendarz