11 czerwiec 2018

Ostatni odcinek ulicy Cegielnianej już gotowy do jazdy

Z początkiem czerwca mieszkańcy Wąwału mogą już jeździć przebudowanym odcinkiem ulicy Cegielnianej. Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego wykonała roboty drogowe od skrzyżowania z ulicą Długą do zakładu produkcji betonów za kwotę ponad 420 tys. zł. W ramach tej inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową, pobocza utwardzono kruszywem kamiennym oraz odtworzono rowy przydrożne. Przebudowano również zjazdy do działek prywatnych. Zjazdy do działek, które są zabudowane, utwardzono kostką betonową, natomiast te które prowadzą do działek niezabudowanych, utwardzono kruszywem kamiennym. Pobocze na odcinku od ulicy Krzyżowej do Wesołej utwardzono kostką betonową.

W roku ubiegłym ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ulica Cegielniana została przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Wesołą w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Pozostały odcinek (ok. 700 mb) na terenie miasta (do torów) przebudował Zarząd Dróg Powiatowych przy udziale środków powiatu, miasta i gminy (udział gminy – 132 tys. zł)

Galeria

Kalendarz