Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach

Jedyna tego typu placówka w Polsce Centralnej. Obiekt powstał w okresie międzywojennym. Od 1973 roku jest w zarządzie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na powierzchni 72,4 ha prowadzi się hodowlę żubrów białowieskiej linii genetycznej. W 2003 wydzielona została kwatera pokazowa żubrów dla celów edukacyjnych i turystycznych. Do OHŻ z Nadleśnictwa Smardzewice prowadzi ścieżka edukacyjna o charakterze przyrodniczo-leśnym.