04 lipiec 2024

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – Ciebłowice Duże

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ciebłowice Duże, we wsi Ciebłowice Duże, gm. Tomaszów Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr ewid. 509

Kalendarz