11 maj 2023

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w ½ części lokalu niemieszkalnego - garaż

Kalendarz