11 październik 2018

Oficjalne otwarcie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Łazisku

W dniu 11 października w Łazisku odbyła się konferencja prasowa dotycząca otwarcia drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych usytuowanych zarówno na terenie gminy jak i miasta Tomaszów Mazowiecki.

Droga została wybudowana w partnerstwie z Miastem Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu unijnego pn. „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i gminy Tomaszów Mazowiecki łączącej drogę ekspresową S8 stanowiącą element sieci TEN-T”

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy - Franciszek Szmigiel oraz Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego -  Marcin Witko, a także przedstawiciele firmy projektowej EUROPROJEK z Bielska-Białej, firmy wykonawczej ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego, inspektorzy nadzoru z firmy PILAMIS z Łodzi oraz przedstawiciele Rady Gminy i sołtys wsi Łazisko.

Wójt i Prezydent, jako reprezentanci jednostek wspólnie realizujących projekt, wypowiadali się w temacie rangi inwestycji infrastrukturalnej, jaką jest dostępność komunikacyjna do terenów inwestycyjnych. Obydwaj Panowie podkreślali również, jak ważna jest współpraca przy realizacji tak dużych projektów.

Po stronie gminy wybudowano ok. 1,2 km drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym. Docelowo gmina dysponuje powierzchnią ok. 15 ha uzbrojonych w infrastrukturę techniczną, terenów inwestycyjnych usytuowanych przy drodze, mającej bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S8.  W przyszłości możliwe jest tworzenie kolejnych terenów inwestycyjnych w miejscowościach Komorów, Łazisko i Niebrów. Pozostały odcinek drogi o długości ok. 400 m wraz z mostem na rzece Bielinie został wybudowany przez miasto Tomaszów Mazowiecki.

Łącznie, koszt budowy drogi dojazdowej, po stronie obydwu parterów to ponad 12 mln. , z czego gmina otrzymała niecałe 6 mln. dofinansowania, a miasto niecałe 2,9 mln.

Teraz czas na przedsiębiorców, chcących prowadzić działalność zlokalizowaną w tak atrakcyjnym miejscu.

Kalendarz