06 grudzień 2019

Odebrano kolejne kilometry kanalizacji sanitarnej

W bieżącym roku skanalizowano główną część wsi Wiaderno na odcinku ponad 3,5 km. Wykonawcą robót była firma PRII „Kaźmierczak” z Kosowa. Koszt wybudowania sieci wyniósł około 3.870.000,00 zł. Prace przy budowie kanalizacji były prowadzone od marca do końca listopada 2019r. Ułożono ok. 4,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej  oraz 1,5 km sieci tłocznej. W okresie wiosennym 2020 roku mieszkańcy Wiaderna będą mogli podłączać swoje nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Na terenie gminy są również prowadzone roboty kanalizacyjne w miejscowości Twarda i Tresta. Wykonawcą robót kanalizacyjnych jest firma „BINSTAL” s.c Honorata Tchórz i Przemysław Tchórz z Tomaszowa Mazowieckiego.

W 2019r. ułożono ok. 4,6 km sieci kanalizacji grawitacyjnej  oraz  2,1 km sieci tłocznej. Natomiast na 2020r. zaplanowano ułożenie 3,2 km sieci kanalizacyjnej. Całkowity koszt wynosi ok. 7.500.000,00 zł. Zakończenie robót jest przewidziane na czerwiec 2020 roku.  

Wiosną przyszłego roku rozpocznie się również budowa kanalizacji w miejscowości Swolszewice Małe. Wykonawca robót został już wybrany. Jest to również firma „BINSTAL” s.c Honorata Tchórz i Przemysław Tchórz. W Swolszewicach, do końca września przyszłego roku zostanie ułożonych 5,6 km rur kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Koszt tych prac to 4.274.000,00 zł.

Na realizację wyżej opisanych inwestycji kanalizacyjnych Gmina otrzymała dotację  ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska w wysokości 8.900.000,00 zł. Kolejne źródło dofinansowania inwestycji pochodzi ze środków WFOŚiGW w Łodzi, który przyznał na ten cel dotację w wysokości 827 820,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 1.931.580,00 zł. Całkowity koszt powyższych zadań inwestycyjnych wynosi 15.640 tys. zł.

Kalendarz