06 grudzień 2019

Nowe piękne place zabaw

Jesienią bieżącego roku powstały kolejne place zabaw, tym razem w Zawadzie i w Niebrowie. Gmina, w styczniu bieżącego roku, złożyła  do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie otwartych stref aktywności. Ministerstwo przyjęło nasze obydwa wnioski i otrzymaliśmy 100 000 zł dotacji na realizację tych dwóch zadań.

W Zawadzie, w październiku br. w na terenie szkoły podstawowej, została wykonana i oddana do użytku otwarta strefa aktywności w wariancie rozszerzonym. Powstała siłownia plenerowa, obejmująca sześć urządzeń do ćwiczeń. W strefie aktywności został utworzony także plac zabaw, obejmujący montaż nowych urządzeń o charakterze sprawnościowym  oraz przeniesionych z innej części działki, tworząc spójny kompleks rekreacyjny. Natomiast strefa relaksu została wyposażona w urządzenia do gier terenowych i nasadzenia ozdobnych krzewów. Wykonawcą była firma Waran Sp. z o.o.  z Wrocławia. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 190 tys. zł., w tym dofinansowanie 50 tys. zł.

Mieszkańcy Niebrowa od ubiegłego roku sukcesywnie urządzają swoją przestrzeń publiczną na zakupionej nowej działce gminnej. W tym roku realizowane były w Nebrowie dwa projekty, dofinansowane ze środków zewnętrznych. W ramach otwartej strefy aktywności (również wariant rozszerzony) utworzono plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz strefę relaksu. Całkowity koszt otwartej strefy aktywności wyniósł    ok. 147 tys. zł., zaś dofinansowanie – 50 tys. zł.

W ramach tzw. „małych grantów” dofinansowanych ze środków budżetu województwa łódzkiego, przy udziale mieszkańców Niebrowa, został zrealizowany projekt pn. „W Niebrowie wspólnie działamy i wspólnie czas spędzamy”. Wykonano bezpieczne miejsce na ognisko z ustawionymi wokół biesiadnymi ławkami, zamontowano  drewniane ogrodzenie oraz wykonano liczne nasadzenia krzewów iglastych i liściastych.  Plac zabaw został uzupełniony o dodatkowe urządzenie zabawowe dla dzieci – lokomotywę.  Wysokość otrzymanego dofinansowania to 10 tys. zł. Wykonawcą wszystkich prac w Niebrowie była firma F.H.U Paweł Zięba  z Tomaszowa Mazowieckiego. Na zakończenie realizacji projektu, w niedzielę 10 listopada 2019r. odbyła się impreza integracyjna pn. „Nieborowskie spotkania przy ognisku”.

Przestrzeń publiczna w Niebrowie jest nowym miejscem, ale została już w znacznej części funkcjonalnie zagospodarowana. Mieszkańcy Niebrowa bardzo aktywnie uczestniczą we wszelkich działaniach , zwłaszcza radny, sołtys, rada sołecka z sołtysem, panie z koła Gospodyń Wiejskich. Efekty współpracy mieszkańców i Urzędu Gminy są widoczne i przynoszą wymierne efekty.

Kalendarz