17 listopad 2019

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury dla zespołu „Sami Swoi” z Twardej

W Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi w dniu 15 listopada miała miejsce uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Wśród nagrodzonych znalazł się Zespół „Sami Swoi” z Twardej w gminie Tomaszów Mazowiecki, który otrzymał Nagrodą Sejmiku Województwa Łódzkiego w Dziedzinie Kultury.  Nagrodę z rąk Iwony Koperskiej przewodniczącej Sejmiku  i wicemarszałka Zbigniewa Ziemby w imieniu zespołu odebrali: kierownik Bogumiła Wiktorowicz, Józef Kolano, Teresa Jończyk, a towarzyszyła im inspektor ds., kultury i promocji Maria Robak. 

Nagroda w dziedzinie kultury to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją przyznawania nagród jest  uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do kształtowania tożsamości regionalnej. Na swoim koncie zespół ma wiele prestiżowych nagród i wyróżnień zdobytych na przeglądach zespołów i festiwalach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Za swoją dotychczasową działalność został odznaczony odznaką za zasługi dla województwa piotrkowskiego, dyplomem honorowym Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. Za 25 lat pracy artystycznej i upowszechnianie kultury ludowej został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Zespół swoją działalnością, zaangażowaniem w ocalenie od zapomnienia kultury ludowej regionu oraz swoimi osiągnieciami udowodnił, że zasługuje na uznanie.

Przyznanie Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury jest dla „Samych Swoich” uhonorowaniem 35 letnia działalności artystycznej, którą zespół obchodzi w tym roku.

O przyznanie nagrody dla Zespołu wystąpił wójt gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel.

Kalendarz