31 lipiec 2020

Monitoring wizyjny na ternie przystani kajakowej w Smardzewicach

W dniu 31.07.2020 r. dokonano odbioru robót związanych z monitoringiem wizyjnym CCTV  na nowobudowanej przystani kajakowej w Smardzewicach w ramach realizacji zadania pn.: „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

W ramach zadania za kwotę 15.190,50 zł Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „TAURUS” Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego wykonało montaż 5 kamer
wraz z całym zapleczem do zdalnej transmisji i monitoringu.

Dzięki zainstalowaniu monitoringu cały obszar będzie znajdował się pod czujnym okiem kamer, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa osób korzystających z uroków Doliny Rzeki Pilicy.

Kalendarz