23 lipiec 2018

Mieszkańcy Niebrowa mają nową drogę

Rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116404E przez wieś Niebrów” dobiegła końca.

W ramach przebudowy drogi przez wieś Niebrów wykonano odcinek drogi o długości ok. 1 km i o szerokości jezdni 5,5 mb wraz z poboczem lewostronnym, utwardzonym w części kostką betonową oraz kruszywem łamanym. Po prawej stronie drogi pozostał istniejący chodnik z kostki betonowej. W ramach przebudowy wykonano również odwodnienie i zjazdy indywidualne z kostki betonowej do zamieszkałych posesji. Ustawiono także nowe oznakowanie pionowe oraz pomalowano przejście dla pieszych i zatokę przystankową.

Inwestycja była realizowana z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E – ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał”. Koszt całkowity robót drogowych w Niebrowie wyniósł ok. 867 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie około 452 tys. złotych.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego.

Galeria

Kalendarz