08 czerwiec 2018

Mieszkańcy części wsi Jadwigów i Kolonii Zawada mają już kanalizację sanitarną

W połowie kwietnia odebrano roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada. Roboty obejmowały wybudowanie ok. 1,6 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 1,6 km kanalizacji tłocznej oraz montaż 3 tłoczni ścieków.

Jest to drugie zadanie realizowane w ramach projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada”. Kanalizacja w Jadwigowie i Kolonii Zawada została wybudowana przez firmę BINSTAL Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę ponad 2 mln. zł. Ta sama firma buduje również II reaktor na oczyszczalni ścieków w Zawadzie, jako trzecie i ostatnie zadanie w ramach wspomnianego projektu unijnego.  Pierwsze zadane tj. kanalizacja sanitarna i wodociąg w Łazisku, będące elementem uzbrojenia terenów inwestycyjnych w gminie, zostało zakończone w ubiegłym roku. Wykonawcą była firma ZINSBUD Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch z Pabianic.

Środki unijne na realizacje projektu pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W okresie wakacyjnym będzie prowadzony kolejny nabór wniosków na budowę podłączeń kanalizacyjnych, których wykonanie jest dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, również tych z Jadwigowa i Kolonii Zawada do skorzystania z tej możliwości uzyskania dotacji do budowy podłączeń kanalizacyjnych.

Galeria

Kalendarz