06 czerwiec 2019

Lubocheński Festiwal Masła

W niedzielę, 2 czerwca 2019 roku w Lubochni odbył się Lubocheński Festiwal Masła połączony z Powiatowym Konkursem Ubijania Masła. W konkursie udział wzięły reprezentacje gmin powiatu tomaszowskiego i reprezentacja Związku Dużych Rodzin 3+z gminy Lubochnia. Z gminy Tomaszów Mazowiecki masło ubijały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kwiatkówki, Łagiewnik i Świńska w składzie: Iwona Dziurdzia, Krystyna Swarbuła, Jolanta Sęk, którym kibicował wójt Franciszek Szmigiel i Inspektor ds. kultury Maria Robak. Ubite masło komisja konkursowa oceniała według następujących kryteriów; czas ubijania, wygląd, smak masła, dekoracja, estetyka i oryginalność podania oraz przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa. Reprezentacja naszej gminy masło ubiła w czasie 4 minut i 12 sekund zdobywając II miejsce.

Kalendarz