30 lipiec 2018

Kultura, rekreacja i turystyka w Twardej

W Twardej trwają intensywne prace budowlane. Dobudowana do przedszkola część budynku pełnić będzie funkcję świetlicy wiejskiej. Prace wykonuje firma Progres-Bud z Mniszkowa. Roboty budowlane będą kosztować ok. 909 tys. Zł. Obecnie trwają prace przy konstrukcji dachu, który niebawem będzie przykryty blachodachówką. Została już zamontowana stolarka okienna i drzwiowa oraz położono instalacje elektryczną. Istniejąca powierzchnia użytkowa budynku to ponad 260 m2 , a po rozbudowie będzie wynosiła niemal 400 m2.

Zagospodarowanie terenu jest obecnie na etapie projektowania. Na zewnątrz powstać ma przestrzeń do biesiadowania i grillowania, jak również do organizowania imprez kulturalnych na powietrzu. Dla mieszkańców Twardej, Tresty i Karolinowa planuje się altany ogrodowe, grill, miejsce na ognisko, taras oraz ścieżki do spacerów. Teren przed świetlicą wyłożony zostanie kostką betonową. Aranżację terenu wyceniono na ok. 246 tys. zł. Łącznie inwestycja wyniesie ok. 1,19 mln. zł. brutto.

Iwnestycja w Twardej jest realizowana w ramach projektu unijnego projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Na tą część gmina uzyskała ponad 658 tys. dofinansowania.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami Miasto Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca oraz Powiatem tomaszowskim. Każdy z partnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do 2020 r.

Galeria

Kalendarz