14 marzec 2019

Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki

W dniu 30 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki podpisał umowę z Województwem Łódzkiem na dofinasowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki”. Projekt będzie realizowany przez 2 lata we wszystkich gminnych szkołach podstawowych tj. w Chorzęcinie, Komorowie, Smardzewicach, Wiadernie i Zawadzie. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u ok. 300 uczniów z całej gminy oraz podniesienie kompetencji u ok. 50 nauczycieli.

Dodatkowo szkoły podstawowe w ramach projektu zostaną doposażone w zakresie narzędzi TIK tj. technologii informacyjno-komunikacyjnej, głównie w nowe komputery niezbędne w procesie edukacji. Dla uczniów będą organizowane zajęcie dodatkowe z języka obcego, matematyki, przedsiębiorczości oraz w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjne). Natomiast dla nauczycieli będą zorganizowane szkolenia i kursy doszkalające m.in. w zakresie włączania narzędzi TIK w proces edukacji, innowacji pedagogicznej oraz nowoczesnych metod nauczania sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy, a także przedsiębiorczości, języka angielskiego, matematyki czy bezpieczeństwa w sieci. Część kadry nauczycielska będzie miała również możliwość skorzystania ze studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, tak ważnego w dzisiejszych czasach zagadnienia.

Pierwsze zajęcia ruszą od września 2019 r. czyli od nowego roku szkolnego. Szkoły będą informować o spotkaniach dla rodziców uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie. Podczas spotkań zostanie przedstawiona idea projektu, propozycje dodatkowych zajęć wraz z propozycją podziału na grupy oraz zasady rekrutacji.

Wartość całego projektu opiewa na kwotę ponad 1,4 mln. z czego ponad 1,3 mln. to środki unijne.

Zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z takiej formy dodatkowej edukacji.

Kalendarz