Kościół św. Małgorzaty w Chorzęcinie

Parafia erygowana w XIII wieku przez arcybiskupa Gnieźnieńskiego Jana herbu „Tarnawa”. Pierwotnie kościół drewniany, obecnie murowany, wzniesiony wg projektu Kornela Szrettera w 1888 r. Wyposażenie kościoła pochodzi z przełomu XVI – XIX w. W jego wnętrzu widnieją elementy wystroju starego Drewnianego Kościoła, m. in. Godnym uwagi zabytkiem jest późnogotycka kropielnica z 1528 r. ozdobiona herbem „Prus”.