27 grudzień 2021

Konsultacje proponowanych rozwiązań projektowych dla rozbudowy ul. Długiej w Wąwale

W załączeniu przedkłada się wersję elektroniczną koncepcji projektu na rozbudowę
ul. Długiej w Wąwale.

Przyjęte założenia projektowe:

  • jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5,5 m,
  • pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m,
  • zjazdy do nieruchomości zabudowanych z kostki betonowej,
  • zjazdy do nieruchomości niezabudowanych z kruszywa łamanego,
  • odwodnienie drogi,
  • oświetlenie uliczne, usytuowane za poboczem drogi.

Szerokość pasa drogowego przed rozbudową 3-4m, po rozbudowie – ok. 9,70m.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 12.01.2022r. godz. 1600 na adres Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.

Osobą uprawnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest p. Sławomir Bernacki
(44) 724-55-73.

Kalendarz