05 październik 2022

Kolejny jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej tym razem w Jadwigowie

W sobotę 1 października 2022 r.  odbyła się uroczystość związana jubileuszem 100-lecia działalności jednostki OSP w Jadwigowie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą  na placu remizy, którą celebrował  ks. proboszcz Józef Jeleń z parafii w Chorzęcinie. Prezes OSP Jadwigów  Zdzisław Krajewski przywitał przybyłych gości , a  rys historyczny jednostki przedstawiła Kinga Maciejewska.  Podczas uroczystości dokonano poświęcenia i symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia jednostki oraz uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków ochotników.  Ten zacny jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla długoletnich, zasłużonych  strażaków.  Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowali: Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Pierścińska wraz z Radymi Rady Gminy, Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel i Z-ca Wójta Gminy – Sławomir Bernacki, którzy złożyli list gratulacyjny na ręce Prezesa OSP Jadwigów – Zdzisława Krajewskiego, dziękując za zaangażowanie i poświęcenie, a także za trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków strażaka. Wydarzenie zakończyło się uroczystą defiladą delegacji ze sztandarami oraz pojazdów strażackich.

Gratulujemy tak pięknego jubileuszu oraz życzymy satysfakcji z podejmowanych działań i pełnionej służby w kolejnych latach funkcjonowania Jednostki.  

Kalendarz