08 marzec 2023

Kolejne podsumowanie działalności jednostek OSP w Gminie Tomaszów Mazowiecki

25 lutego 2023 r.  w Twardej i 4 marca 2023 r. w Smardzewicach odbyły się zebrania sprawozdawcze OSP za 2022 rok.

            W spotkaniu zorganizowanym w Twardej udział wzięli Prezes OSP Twarda- Piotr Bezat, Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Ewa Wendrowska, Prezes ZOSPRP w Gminie Tomaszów Mazowiecki - Edmund Król oraz druhny i druhowie OSP Twarda. Po przyjęciu sprawozdania z działalności jednostki za 2022 r., Zarząd OSP Twarda uzyskał absolutorium. Przybyli goście złożyli serdeczne podziękowania druhnom i druhom za służbę na rzecz lokalnej społeczności oraz życzyli dalszych sukcesów.

            Spotkanie sprawozdawcze za 2022 r. w OSP Smardzewice odbyło się 4 marca 2023 r., w którym udział wzięli: Prezes OSP Smardzewice – Przemysław Grad, Poseł na Sejm RP – Robert Telus, Zastępca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki – Sławomir Bernacki, Dowódca JRG PSP w Tomaszowie Maz. – bryg. Rafał Wójciak, Prezes ZOSPRP w Gminie Tomaszów Mazowiecki - Edmund Król i Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego – Włodzimierz Justyna. Po przyjęciu sprawozdania za 2022 r., Zarząd OSP Smardzewice uzyskał absolutorium,
 a Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczona została druhna Weronika Bezat. Dziękując druhnom  i druhom strażakom za ich bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej społeczności, poświęcenie i  zaangażowanie podczas akcji ratowniczych, przybyli goście życzyli kolejnych sukcesów dla całej jednostki OSP.

            My również dołączamy się do powyższych gratulacji.

Kalendarz