01 sierpień 2022

Kolejne dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego na renowację trzech zbiorników wodnych w miejscowości Cekanów, Twarda i Wiaderno

Gmina Tomaszów Mazowiecki  uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 150 tys. złotych na „Renowację zbiorników wodnych” w ramach zadania: „Zwiększenie retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez przebudowę zbiorników wodnych w miejscowościach Cekanów, Twarda i Wiaderno w gminie Tomaszów Mazowiecki”.

W ramach realizacji zadania pogłębione, oczyszczone i odmulone zostaną 3 zbiorniki wodne wraz z wykonaniem umocnień nabrzeży. Ponadto przy zagospodarowaniu terenu wokół zbiorników wykonane zostaną nowe nasadzenia rodzimej roślinności.

Planowane działania są korzystne zarówno w zakresie zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej jak i ograniczenia skutków suszy. Zbiorniki pełnią również funkcję retencyjną –  mają zdolność  gromadzenia wody, szczególnie po wiosennych roztopach, co korzystnie wpływa na zatrzymanie wody zlewni i spowolni odpływ, a także zasili wody gruntowe i podziemne. Zgromadzona woda będzie dostępna dla wolnożyjących zwierząt oraz roślin uprawnych, co jest szczególnie istotne w okresach jej niedoborów.

Na obecną chwilę opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację powyższego zadania.

 

Galeria

Kalendarz