08 grudzień 2014

Kolejne boisko wielofunkcyjne w naszej gminie, w miejscowości Godaszewice

Jednym z głównych kierunków rozwoju naszej gminy są działania związane z rozwojem infrastruktury społecznej w zakresie sportu i rekreacji oraz aktywizacji mieszkańców. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest obecnie budowane boisko wielofunkcyjne w miejscowości Godaszewice. Będzie to pierwsze boisko w naszej gminie, posiadające nawierzchnię wykonaną z trawy syntetycznej.

 Ponieważ koszt takiego boiska przewyższał  możliwości finansowe gminy, czekaliśmy na uruchomienie ostatniego już naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych poprzez Stowarzyszenie Dolina Pilicy, którego Gmina jest członkiem.  Możliwa dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota około 90.000 zł. Wnioskowanie o środki unijne spowodowało przesunięcie rozpoczęcia robót na późną jesień. 

Zakończenie prac przewidujemy wczesną wiosną 2015 r., aby cały sezon letni boisko  mogło być wykorzystywane na cele sportowe. Budowane boisko będzie służyło do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i tenisa. Płyta główna boiska ma  wymiarach 20m x 27m z dodatkowym polem bezpieczeństwa po 1,8m z każdej strony. Teren boiska będzie ogrodzony siatką wys. 4,0 m a na krótszych bokach  zostaną zamontowane dodatkowo piłkochwyty.  

Wykonawcą boiska jest firma tomaszowska – F.H.U. Paweł Zięba. Do końca tego roku planujemy zakończyć prace związane z nawierzchnią płyty boiska. 

Kalendarz