Już za kilka dni upływa termin składania wniosków o budowę podłączeń kanalizacyjnych

Aby ułatwić mieszkańcom proces budowy podłączeń budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej i zmniejszyć koszt ich wykonania, Gmina prowadzi w chwili obecnej V nabór wniosków w celu uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. W imieniu Gminy Realizatorem tego programu jest Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4. Nabór wniosków trwa jeszcze tylko do dnia 12 kwietnia 2018 r. Dotychczas przyjęto ok. 85 wniosków.

Wnioski przyjmowane są dla nieruchomości zabudowanych budynkami, które są użytkowane w chwili składania wniosków, w następujących miejscowościach:

Aglomeracja Zawada: Łazisko, Łagiewniki, Niebrów, Zawada, Godaszewice, Chorzęcin, Kol. Zawada ul. Osiedlowa, Jadwigów od nr 1 do nr 18

Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Wąwał, Smardzewice.

  • Wąwał - ulice Nowa, Lipowa, Krótka, Rumiankowa, Tkacka, Łączna, Polna, Willowa, Mała, Brzozowa, Kolejowa, Główna, Krzywa, Wiśniowa, odc. Wesołej, odgałęzienie Sadowa, odgałęzienie Długa
  • Komorów: ulice Biblioteczna, Szczęśliwa, Zarzeczna
  • Zaborów II ulice: Górna, Równa, Zachodnia

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie mają podłączeń, o skorzystanie z możliwości dofinansowania ich budowy.

Budowa podłączeń do nieruchomości, realizowana w ramach I, II i III naboru, została już zakończona, gdzie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej zostało ponad 700 budynków mieszkalnych. W przeprowadzonym jesienią ubiegłego roku IV naborze zostało przyjętych ok. 80 wniosków od właścicieli nieruchomości. Obecnie trwa budowa przyłączy w ramach tego naboru.

Ponownie przypominam mieszkańcom naszej Gminy, że zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) - na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a realizacja tego obowiązku będzie egzekwowana zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym poprzez nakładanie grzywny lub wykonanie zastępcze na koszt właściciela nieruchomości.