30 lipiec 2019

Jubileusz 55-lecia działalności artystycznej Zespołu Folklorystycznego „Smardzewianie”

27 lipca w Smardzewicach podczas dorocznego festynu u świętej Anny odbył się jubileusz 55- lecia działalności artystycznej zespołu folklorystycznego „Smardzewianie”. Uroczystość rozpoczął występ orkiestry dętej ze Smardzewic pod batutą Wiesława Iskry. Koncert poprowadziły Marta Piotrowska i Henryka Rozpędowska. Oficjalnego otwarcia dokonał sołtys Smardzewic Marian Tomasik.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: wójt gminy- Franciszek Szmigiel, zastępca wójta- Sławomir Bernacki, radni rady gminy, wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba,  starosta tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, proboszcz parafii św. Anny Ojciec Marek Zienkiewicz, inspektor ds. kultury- Maria Robak, naczelnicy wydziałów promocji- Agnieszka Biniek i edukacji Beata Stańczyk ze starostwa powiatowego oraz przedstawiciele zespołów „Sami Swoi” i „Ciebłowianie” oraz mieszkańcy Smardzewic i okolicznych miejscowości.

Głównym i najważniejszym punktem uroczystości był koncert jubileuszowy zespołu „Smardzewianie”. W ciągu 55-letniej działalności zespół „Smardzewianie” występował na wielu scenach gminy, powiatu, województwa, kraju, a także poza jego granicami. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. O jego kunszcie i szerokim  repertuarze mogliśmy się przekonać podczas ponad godzinnego koncertu. Zespół  zaprezentował piosenki i tańce regionu opoczyńskiego, fragmenty widowisk obrzędowych oraz gawędy. Przedstawiony program przygotowała Aleksandra Grad choreograf oraz instruktor muzyczny Krzysztof Turała.  Bardzo miły akcent wniósł wspólny występ
z zespołem dziecięcym „Mali Smardzewianie”.

Po przepięknym koncercie słowa podziękowania i uznania dla całego zespołu na ręce kierowniczki Haliny Wojtaszek i choreograf Aleksandry Grad popłynęły od przybyłych gości. Były kwiaty listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki i wiele serdeczności. Słowa podziękowania złożono również na  ręce p. Heleny Plichty byłej kierowniczki zespołu. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek oraz do wspólnej zabawy.  

Jubileusz był współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kalendarz