28 październik 2019

Jubileusz 35 – lecia działalności artystycznej zespołu „SAMI SWOI” z Twardej

Spotkanie członków zespołu z zaproszonymi gośćmi miało miejsce w Domu Ludowym w Twardej. W uroczysty nastrój zespół wprowadził gości tańcem poloneza i piosenką przygotowaną specjalnie na to wydarzenie. Po powitaniu gości kierownik zespołu Bogumiła Wiktorowicz skierowała podziękowania do władz gminy, powiatu i tych wszystkich, którzy wspierają zespół, do swoich koleżanek i kolegów oraz rodzin. Główną atrakcją wieczoru był koncert jubileuszowy, który odzwierciedlał bogaty repertuar zespołu. W ciągu 35-letniej działalności zespół „Sami Swoi” wielokrotnie występował na scenach gminy, powiatu, województwa łódzkiego i kraju, a także poza jego granicami. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych o zasięgu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zespołowi przygrywa kapela w składzie: instruktor i akordeonista Jerzy Rozpędek, skrzypce Andżelika Błaszczyk- Kociela, bęben Michał Bakalarski.

Jubileusz to wspaniała okazja do podziękowań i gratulacji, które popłynęły od wójta Franciszka Szmigla, jego zastępcy, sekretarza gminy oraz przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Pierścińskiej. Złożyli oni serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tworzą ten zespół, wręczyli list gratulacyjny, kwiaty oraz czek na doposażenie zespołu. Życzenia do jubilatów skierowali również: starosta tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, Zbigniew Gretka i Wiesław Wella przyjaciele zespołu, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Twardej i Tresty, reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Twardej, koleżanki, sołtys i radny Sławomir Wawrzyńczyk, dyrektor GBP w Smardzewicach, reprezentacje zespołów „Smardzewianie” i „Ciebłowianie” oraz zaprzyjaźnieni strażacy z miejscowości  Przyłęk Duży. Wspólne świętowanie trwało do późnych godzin wieczornych. A było, za co świętować, gdyż zespół swoją pracą, licznymi sukcesami i nagrodami w pełni sobie zasłużył na tak piękny jubileusz.

Kalendarz