19 sierpień 2018

Jubileusz 15-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”

18 sierpnia w Ciebłowicach Dużych podczas dorocznego Święta Ciebłowic odbył się jubileusz 15- lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki- Franciszek Szmigiel, zastępca wójta- Sławomir Bernacki, Przewodnicząca Rady Gminy- Krystyna Pierścińska wraz z Radnymi, inspektor ds. kultury- Maria Robak, członek Zarządu Powiatu- Barbara Robak, były wójt gminy- Ignacy Niedziałkowski, Elżbieta Łojszczyk- dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, Przewodniczący Rady Miasta- Krzysztof Kuchta, przedstawiciele zespołów „Sami Swoi”, „Smardzewianie”, „Kalina”, „Brzustowianie”, „Lubochnianie”, których powitali sołtys- Karolina Żegnałek i radny- Czesław Milczarek. Głównym i najważniejszym punktem uroczystości był koncert, który poprowadzili: kierownik zespołu Katarzyna Małek i Filip Pęczek, przedstawiając historię zespołu oraz jego liczne osiągnięcia. W ciągu 15-letniej działalności zespół „Ciebłowianie” wielokrotnie występował na wielu scenach gminy, powiatu, województwa łódzkiego i innych miejscach naszego kraju, a także poza jego granicami. Jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. „Ciebłowianie” w jubileuszowym koncercie zaprezentowali piosenki i tańce regionu opoczyńskiego, fragmenty widowisk obrzędowych, a w drugiej części zaprezentował się zespół dziecięcy „Ciebłowianie” oraz gawędziarka- pani Jadwiga Bolarczyk. W części trzeciej zespół przedstawił suitę tańców rzeszowskich. Po przepięknym koncercie  „Ciebłowianie” otrzymali moc życzeń od przybyłych gości. Bardzo miłym akcentem były podziękowania od Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy i Mieszkańców Ciebłowic Dużych dla Karoliny Bosiek za wybitne osiągnięcia sportowe i promocję Gminy Tomaszów Mazowiecki i Ciebłowic Dużych. 
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek oraz do wspólnej zabawy.  W przygotowanie części kulinarnej włączyło się Stowarzyszenie „Nowe Horyzonty” i Koło Gospodyń Wiejskich.

Kalendarz