17 maj 2019

Jubileusz 110-lecia szkoły w Zawadzie

             17 maja br. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zawadzie obchodziła jubileusz 110-lecia placówki. To niecodzienne wydarzenie zbiegło się z corocznie celebrowanym Świętem Patrona Szkoły. Okoliczności stały się inspiracją do zorganizowania wspaniałej uroczystości.  O godz. 930 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odprawiona została msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego. Posługi kapłańskie oddali także obecni: ks. Józef Jeleń – proboszcz parafii w Chorzęcinie, ks. Zenon Miksa – absolwent szkoły oraz dk. Adrian Zimnowłocki. Warto podkreślić, że oprawą liturgii zajęli się uczniowie, a udział orkiestry dętej z Zawady dodatkowo ją wzbogacił.

           Po nabożeństwie dyrektor szkoły – p. Ewa Szymczyk przywitała zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili: p. Franciszek Szmigiel - Wójt Gminy Tomaszów Maz., p. Krystyna Pierścińska – Przewodnicząca Rady Gminy Tomaszów Maz., Radny Gminy Tomaszów Maz. – p. Tomasz Jabrzyk oraz p. Krzysztof Ogórek  –  sołtys wsi Zawada.  Ponadto w uroczystości udział wzięli  dyrektorzy szkół z terenu gminy, tj. p. Dorota Dyńdo, p. Emilia Mazurek, p. Arkadiusz Świech i p. Waldemar Fijałkowski. Miło było powitać byłego dyrektora szkoły w Zawadzie p. Wincentego Brewińskiego. Na jubileusz przybyli także: p. Beata Kawaciuk – przewodnicząca RR, p.  Wioletta Jarosz z Biblioteki Publicznej w Zawadzie, p. Bożena Wydra  ze Świetlicy Wiejskiej w Zwadzie, p. Anna Zbiciak – przewodnicząca lokalnego KGW oraz wielu absolwentów, rodziców i mieszkańców Zawady.

         Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości to przede wszystkim gratulacje i życzenia, niekiedy wspomnienia, zawsze jednak wyrazy wdzięczności składane na ręce obecnej pani dyrektor.  Niespodzianką  okazał się prezent w formie symbolicznego czeku na kwotę 15.000 złotych od Wójta Gminy Tomaszów Maz., za co zgromadzona społeczność  podziękowała gromkimi brawami.        

           Zacny jubileusz był dla młodzieży okazją do bliższego poznania historii szkoły. Dlatego w ramach obchodów uczniowie wzięli udział w wielu konkursach, a sama uroczystość to dobra chwila do wręczenia nagród. Zwycięzcom gratulujemy!

          Kolejnym punktem wspólnego świętowania był przygotowany na tę okoliczność program artystyczny „Szkoła w obrazach”. Uczniowie klasy VIIb pod kierunkiem p. Gabrieli Fiemy „odbyli podróż w przeszłość” prezentując istotne fakty z życia szkoły i zmiany, jakim uległa placówka. Część artystyczną uświetniły szkolne solistki, którym talenty pomogła rozwinąć p. Barbara Chmielnicka - nauczyciel muzyki. 

            Tradycyjnie na placu apelowym odbył się szkolny ceremoniał z udziałem pocztu sztandarowego. Odśpiewano hymn Polski, wciągnięto flagi państwową i papieską na maszty oraz złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi szkoły – Janowi Pawłowi II. 

           Następnie w korowodzie z orkiestrą dętą na czele powrócono na salę, by delektować się jubileuszowym tortem.

          Wszystkim uczestnikom uroczystości serdecznie dziękujemy za życzenia, za pamiątkowe wpisy do kroniki oraz  za pamięć o naszej szkole.

Galeria

Kalendarz