06 wrzesień 2022

Jubileusz 110-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach

W dniu 03.09.2022 r. w Smardzewicach odbyły się uroczystości związane ze 110-leciem działalności jednostki OSP w Smardzewicach.  Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium św. Anny, a po uroczystym przemarszu, na placu remizy odbyła się uroczysta zbiórka. Naczelnik OSP złożył meldunek wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  dh. Tadeuszowi Cisowskiemu. Prezes OSP Smardzewice dh Przemysław Grad przywitał wszystkich gości, a rys historyczny przedstawił dh Kacper Zdulski. Podczas dalszych uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla druhen i druhów  oraz dla osób i instytucji wspierających działalność jednostki. Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowali: Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Pierścińska, Wójt Gminy – Franciszek Szmigiel i Z-ca Wójta Gminy – Sławomir Bernacki. Dziękując druhnom  i druhom strażakom z za ich bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej społeczności, za profesjonalizm, poświęcenie i  zaangażowanie podczas akcji ratowniczych, złożyli list gratulacyjny na ręce Prezesa OSP Smardzewice - Przemysława Grada.

Kalendarz