05 lipiec 2019

Jesteśmy na 100 miejscu wśród 1548 gmin w Polsce

W trakcie V Europejskiego Kongresu Samorządów poddano ocenie kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, w oparciu o kluczowe wskaźniki takie jak m.in.:

  1. udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  2. udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  3. udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń

Analiza kondycji finansowej została sporządzona w następującym układzie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie.

Nasza gmina była oceniana w kategorii „gminy wiejskie” tj. w grupie 1548 gmin. Uplasowaliśmy się na 100 pozycji w rankingu, a to oznacza nasz wielki sukces. Dla porównania, gminy wiejskie z naszego powiatu zaklasyfikowały się na następujących miejscach: 136 – Ujazd, 295 – Inowłódz, 339 – Lubochnia, 458 – Budziszewice, 544 – Rokiciny, 596 – Żelechlinek, 1241 – Czerniewice, 1372 – Rzeczyca, 1413 – Będków.

Autorami rankingu jednostek samorządu terytorialnego są pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Taka informacja dodaje energii do dalszej wytężonej pracy na rzecz rozwoju gminy. Bardzo dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie, mądre pomysły i ciągły zapał przy realizacji nowych projektów. To jest nasz wspólny sukces.

                                                                                                                                                                                            

 

Kalendarz