03 marzec 2023

Infrastruktura rowerowa nad zalewem

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje projekt pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Smardzewice, Gmina Tomaszów Mazowiecki”, dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.721.448,00 zł.  Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Tomaszów Mazowiecki.

W ramach projektu realizowane są dwa działania:

  • budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki – Smardzewice – realizacja w 2023 r. Wartość robót budowlanych wynosi 807.816,80 zł brutto.
  • przebudowa drogi gminnej nr 107101E – ul. Południowa w Smardzewicach na odcinku od ul. Klonowej do ul. Głównej – realizacja w 2024 r. Wartość robót budowlanych wynosi 1.056.866,20 zł.

Obecnie trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Tomaszów Mazowiecki do skrzyżowania z ul. Prof. Jakuba Tomanka  w Smardzewicach. W ramach inwestycji zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o długości 2,176 km. Szerokość ścieżki wyniesie 2,5m. Do tej pory udało się zrealizować około połowę prac budowlanych. Planuje się, że budowa ścieżki zostanie ukończona do wakacji.

Kalendarz