08 czerwiec 2018

Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa w gminie ze środków unijnych

Gmina Tomaszów rozpoczęła realizacje projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Wybrane w przetargu publicznym firmy przystąpiły do pierwszych robót budowlanych. W Twardej rozpoczęto prace przy istniejącym obiekcie przedszkolnym. Istniejący układ pomieszczeń zostanie zmodyfikowany, a sam budynek zostanie rozbudowany. Dodatkowo zostanie wykonany nowy dach oraz docieplenie budynku. Część budynku będzie nadal funkcjonowała jako przedszkole, a pozostała część zostanie przeznaczona pod świetlicę wiejską z funkcją kulturalno-turystyczną. Przestrzeń wokół budynku zostanie zagospodarowana pod kątem organizowania imprez kulturalnych na świeżym powietrzu. Powstanie altana ogrodowa, grill, miejsce na ognisko oraz ścieżki spacerowe. Tę cześć projektu unijnego wykona firma PROGRES-BUD z Mniszkowa za niecałe 1,2 mln. zł do końca października br.

W Treście natomiast powstaje park edukacyjno-rekreacyjny - „edukacja leśna”. Wykonawcą tego zadania jest tomaszowski Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcka. Wybudowane zostaną ścieżki spacerowe, teren zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w klimacie leśnym m. in. leśne cymbały, leśne puzzle czy tablica edukacyjna – „poznajemy ssaki” oraz ławki, stojaki rowerowe i domki dla owadów. Dodatkowo powstanie altana i miejsce na ognisko. Teren zostanie oświetlony i ogrodzony. Do końca lipca firma ma zakończyć prace, które wyceniono na ponad 180 tys. zł.

Obydwa zadania są współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W kolejnych latach (2019-2020) w ramach projektu gmina wybuduje miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice oraz ścieżkę rowerową od Smardzewic do Twardej i Tresty.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami Miasto Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca oraz Powiatem tomaszowskim. Każdy z partnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do 2020 r.

Galeria

Kalendarz