05 luty 2020

Informacje o przerwach w dostawie energii

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:

2020-02-12 i 2020-02-13 08:00 -15:00

  • Budziszewice ul. Leśna; ul. Jana Chryzostoma Paska 99-109; ul. Szkolna 1-4

2020-02-13 08:00 - 15:00

  • Lubochnia dz. nr 259/5, 259/18, 259/8, 259/9, 259/10, 259/14
  • Lubochnia-Górki dz. 1/10

2020-02-14  i 2020-02-17 08:00 - 15:00

  • Bobrowiec

2020-02-14 08:00 - 15:00

  • Wiaderno

2020-02-18 i 2020-02-19 08:00 - 15:00

  • Łazisko 1, 11, 19, 31, 33, 40, 44-46, 49, 52, 58, 62, 68, 70-72, 78, 65, 220, 560, 611, 102/106

 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź.

Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.

Kalendarz