07 grudzień 2018

III Gminne Teatralia Profilaktyczne

 „Scena każdego teatru to wielkie zwierciadło, w którym przeglądają się widzowie. Każde lustro zaś to wielka scena ustawiona w samym środku życia”

Dnia 06. 12.2018 r. w świetlicy, w Komorowie ,odbył się III Gminny Przegląd Młodzieżowych Teatrzyków Profilaktycznych. Do przeglądu przystąpiły wszystkie szkoły  z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki.

Licznie przybyli zaproszeni goście:

 1. Maria Robak - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy Tomaszów Maz.
 2. Barbara Pociejkinkurator Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 3. Aleksandra Cedro- psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tomaszowie Maz.
 4. Emilia Kałuzińska- kurator Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich
 5. Paweł Ogórek - dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.
 6. Jacek Jakubowski - dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.
 7. Dyrektorzy szkół:
  Arkadiusz Świech - dyrektor Zespołu Szkół w Wiadernie
  2. Ewa Szymczyk –
  dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zawadzie
  3. Dorota Dyńdo –
  zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Komorowie

  4. Katarzyna Wosińska – zastępca dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smardzewicach

Nauczyciele - opiekunowie grup teatralnych:

 1. Anna Sobierska – Zespół Szkół w Wiadernie
 2. Katarzyna Wosińska – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smardzewicach
 3. Monika Kut – Szkoła Podstawowa w Zawadzie
 4. Grażyna Dąbrowska – Zespół Szkół w Komorowie
 5. Wioletta Jarosz – bibliotekarz w świetlicy, w Komorowie


Przedstawiciele Rady Rodziców:
1. p. Monika Gonciarz
2. p. Aneta Szewczyk

oraz p. Agnieszka Podwysocka – Portal Internetowy Format3A

Celem konkursu była prezentacja grup teatralnych z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, pogłębianie edukacji teatralnej uczniów, nawiązywanie kontaktów, dbałość o kulturę słowa, rozładowanie negatywnych emocji, agresji – teatr jako terapia.
W tegorocznej edycji Przeglądu „Na małej scenie”, brały udział 4 szkoły, w tym 55 uczestników.

Jury konkursu, powołane przez organizatorów, oceniało prezentacje uczniów zwracając uwagę na  charakter wychowawczy i wartości moralne spektaklu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Dyplom z wyróżnieniem – ex aequo -  otrzymały szkoły:

 1. Zespół Szkól w Wiadernie
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach
 3. Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Nagrodę główną i puchar zwycięzcy, otrzymał Zespół Szkół w Komorowie.
Były też nagrody dla NAJLEPSZYCH KREACJI AKTORSKICH, które otrzymali:
Wiktoria Mąka – Zespół Szkół w Komorowie
Wiktoria Chudzik – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smardzewicach   
Hanna Nowakowska - Zespół Szkół w Wiadernie
Weronika Bojanowska – Szkoła Podstawowa w Zawadzie

   Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali upominki, dyplomy, nagrody oraz  podziękowania. Głównym fundatorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszów Mazowiecki, firma „Bakarat’’ , p. Daria Stępień oraz p. Monika i Arkadiusz Fijałkowscy.

Chociaż nie wszyscy uczestnicy III Gminnego Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych mogli zostać laureatami, wszyscy zasługują na uznanie za zaangażowanie, twórczą aktywność, umiejętność pracy w zespole, pragnienie rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.
Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, opiekunom zespołów, pod których okiem uczniowie przygotowywali prezentacje.

Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest pani  Grażyna  Dąbrowska  – nauczyciel  Zespołu Szkół w Komorowie.  Wraz z p. Haliną Mierzwą, zabiega o jak najlepsze przygotowanie imprezy, która na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości gminnych.

Kalendarz