Herb i Flaga

 
HERB

W złotym polu figuruje w dolnej części Panna na niedźwiedziu (herb "Rawicz" związany z Ostrowskimi, założycielami miasta i podwalin przemysłu na terenie miasta jak i gminy). Panna w złotej koronie na głowie i czerwonej sukni, w podniesionych rękach trzyma gałąź dębiny z żołędziami i liśćmi, wić ta wypełnia górną część pola tarczy. Jest to symboliczne nawiązanie do terenów gminy otaczających miasto i jednocześnie do istniejących lasów z dużą ilością dębów i terenów zielonych będących wyróżnikiem gminy jak i najbliższych okolic. Pośrednio jest to również nawiązanie do herbu powiatowego, gdzie też znajdują się liście dębiny.

 

 
FLAGA

Flaga dla gminy Tomaszów Mazowiecki jest flagą heraldyczną o proporcjach 5:8. Żółty (złoty) płat podzielony jest na dwanaście pasów o szerokości 1/12 wysokości płata. Pierwszy pas oraz 3-10 oraz 12 o barwie złotej, drugi barwy czerwonej zaś 11 w barwie zielonej, w środkowej części płata (na części złotej w centralnej części 1/2 szerokości płata umieszczone godło; panna na niedźwiedziu z wicia roslinną (jak w herbie ale bez tarczy herbowej). Godło zajmuje 1/2 wysokości całego płata.


SYMBOLIKA BARW

Użyte w herbie i fladze gminy Tomaszów Mazowiecki barwy maja znaczenie symboliczne. Z barwami tymi nalezy wiązać (obok symboliki chrześcijańskiej) inne znaczenia, takie jak; cnoty i cechy charakteru, ciała niebieskie, kamienie szlachetne, metale oraz żywioły.
1. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, objawienie Ducha Świętego, glorię zmartwychwstania, wspaniałomyślność,
szlachetność, życzliwość, Słońce, topaz, złoto i światło.
2. Czerwień to barwa krwi Odkupiciela, symbol Syna Bożego oraz Boskiego pomazańca (króla). Oznacza też miłość, dzielność, poświęcenie i żarliwość. Jest narwą planety Mars, rubinu, ognia i wojny.
3. Zieleń symbolizuje sprawiedliwość i wybranych, nowe życie, nadzieję, żywotność, obfitość, zdrowie i piękno. Jest barwą Merkurego, szmaragdu i rtęci.
4. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości i lojalności oraz pokory, a także Księżyca, perły, srebra, wody i pokoju.
5. Czerń to symbol śmierci, żałoby, smutku, piekła, nocy, ołowiu i Ziemi.
6. Cielisty (barwa ciała) barwa pomocnicza nie mająca uniwersalnej symboliki.