14 lipiec 2021

Gradobicie 09.07.2021 r. - informacja dla mieszkańców

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki, została powołana komisja ds. szacowania szkód. Mieszkańcy, u których zjawisko uszkodziło dachy mogą złożyć wniosek o szacowanie szkód w sekretariacie Urzędu Gminy, do wniosku można dołączyć dokumentację zdjęciową.

Zgodnie z zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych; straty na budynkach powinny przekraczać 5% wartości całego budynku.

Zdarzenie miało miejsce w dniu 09.07.2021r., w związku z tym wnioski o szacowanie szkód będą przyjmowane od 12.07.2021r. - 21.07.2021r.

Pliki

Kalendarz