21 styczeń 2019

Gminny Koncert Kolęd – Chorzęcin 2019

19 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Chorzęcinie odbył się Gminny Koncert Kolęd. Głównym celem koncertu jest kultywowanie jakże pięknej tradycji wspólnego śpiewu kolęd, a przez to integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy. Organizatorami tej uroczystości byli: Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Mazowieckim. Wspólne kolędowanie rozpoczęła Pani Halina Sikora, która przywitał zgromadzonych gości oraz artystów. Na koncert przybyli: Sekretarz gminy Przemysław Sepkowski, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska, przewodnicząca GKRP Maria Robak oraz członkowie komisji Alicja Węgrzynowska, Elżbieta Węgrzynowska, Marian Sęk, dyrektor szkoły w Chorzęcinie Emilia Mazurek, diakon z parafii Chorzęcin,  sołtys Rafał Latocha, pracownicy świetlic i bibliotek, rodzice oraz publiczność. 

W koncercie, który poprowadziły Julia Owsianka i Weronika Dworak, zaśpiewały dzieci i młodzież reprezentujące świetlice wiejskie i biblioteki z terenu gminy.

Na scenie zaprezentowały się: Wiktoria Jończyk, Weronika Wysmyk, Anastazja Jończyk, Martyna Bezat, Karolina Bezat, Zuzanna Pyśka, Alan Karp, Natalia Bilska, Dominik Kacperek, Zuzanna Tejchman, Maja Bartczak, Julia Sęk, Mateusz Kwapisz, Paulina Szewczyk, Oliwier Sobczyk, Oliwia Smejda, Patrycja Śliwka, Nikoletta Swarbuła, Maria Sepkowska, Kornelia Szymor, Lena Karp, Kacper Godos, Julia Ścisłoska, Wiktoria Ścisłoska.

Za wspaniały koncert wykonawcom podziękowali: przewodnicząca GKRPA, Maria Robak, przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska i sekretarz gminy Przemysław Sepkowski. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Słowa podziękowania skierowane zostały również do p. Haliny Sikory pracownicy świetlicy w Chorzęcinie oraz wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie koncertu.

 Po koncercie artyści i publiczność zostali zaproszeni na poczęstunek.

 

Kalendarz