04 marzec 2019

Gminny „Dzień Kobiet” i „Dzień Sołtysa”

Gminne obchody Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa odbyły się 2 marca 2019 r. w Domu Ludowym w Twardej. Na zaproszenie wójta przybyły delegacje z Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, Zespołów Ludowych, Sołtysi byli i obecni oraz Radni. Na wstępie gospodarza uroczystości wójta gminy Franciszka Szmigla powitała przewodnicząca KGW p. Marianna Mierzwa wraz z radnym Sławomirem Wawrzyńczykiem.  Otwierając spotkanie wójt powitał wszystkich zaproszonych gości. W podziękowaniu za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz zaangażowanie i niesłabnącą gotowość do współpracy z Samorządem Gminy Tomaszów Mazowiecki wójt wraz z przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Pierścińską wręczyli listy z życzeniami przedstawicielkom Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów ludowych, radnym, i sołtysom. Szczególne podziękowania popłynęły do sołtysów, którzy zakończyli swoją sołecką działalność. Do zebranych najserdeczniejsze życzenia skierowali również zastępca wójta Sławomir Bernacki, prezes OSP Piotr Bezat oraz sołtys Sławomir Wawrzyńczyk.  Wszyscy zostali obdarowani słodkościami. Za przygotowanie uroczystości podziękowania popłynęły do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Twardej na ręce przewodniczącej Marianny Mierzwy.

Kalendarz