12 listopad 2019

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 r. odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości w Smardzewicach. Wieczornicą uczciliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Swoją obecnością na niej zamanifestowaliśmy nasz patriotyzm. Licznie zgromadziła się w sali OSP nie tylko społeczność Smardzewic, lecz także mieszkańcy gminy Tomaszów Mazowiecki.
Uroczystość zaszczyciły władze Gminy Tomaszów Mazowiecki w osobach Pana Wójta Franciszka Szmigla i Pana za-cy Wójta Sławomira Bernackiego. Obecni byli także Radni gminy z przewodniczącą rady Panią Krystyną Pierścińską, kapłani parafii pod wezwaniem Św. Anny w Smardzewicach, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach, a także pracownicy Urzędu Gminy. Jak co roku obecne były reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów folklorystycznych z naszej gminy.
Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny, który dostarczył nam wielu wzruszeń. Wydarzenie artystyczne tego formatu nie mogło się odbyć bez występu orkiestry dętej OSP w Smardzewicach pod kierunkiem p. Wiesława Iskry. Następnie obejrzeliśmy inscenizację o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przygotowaną pod kierunkiem Pań: Doroty Kaczmarek, Magdaleny Ślifierskiej, Darii Zaręby i Magdaleny Gajewskiej. Młodsze dzieci uświetniły występ pieśniami i układem choreograficznym z barwami narodowymi.
Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie” obchodzący w tym roku jubileusz 55-lecia swojej działalności uświetnił uroczystość wykonaniem kilku pieśni patriotycznych.
Odpowiedzialni za repertuar i przygotowanie zespołu są: Pani Aleksandra Grad i Pan Krzysztof Turała.
Uroczystość uświetnił występ artysty - wirtuoza akordeonu pana Marcina Snokowskiego, nagrodzony przez publiczność gromkimi oklaskami. Jak co roku nasza gminna uroczystość była zarówno wzniosła jak i radosna.

Kalendarz