02 lipiec 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach i Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”

Trwa realizacja projektu „EtnoPolska 2020 w Zespole Smardzewianie”, na który Biblioteka pozyskała dofinansowanie w kwocie 30 tys. złotych z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020. Całkowity koszt projektu 32 tys. złotych.
Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.
Program EtnoPolska umożliwia m. in. wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem Zespół Smardzewianie uzyskał dofinansowanie na zakup elementów strojów sieradzkich i opoczyńskich. Poszczególne elementy strojów, które zostaną zakupione w ramach projektu będą wzorowane na tradycjach strojów ludowych z regionu sieradzkiego i opoczyńskiego. Stroje będą wykonane z oryginalnych materiałów co jest bardzo istotne dla podkreślenia tradycji. Realizacja projektu potrwa do 15 października 2020r.

Kalendarz