13 maj 2020

Gmina otrzymała dofinansowanie na dwie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych

Latem ubiegłego roku Gmina złożyła wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie budowy dwóch dróg gminnych:

  • Rozbudowa drogi gminnej nr 116413E ul. Łąkowa w miejscowości Smardzewice- II etap
  • Przebudowa drogi gminnej nr 116457E - ul. Jagiełły w miejscowości Cekanów”

Nabór został rozstrzygnięty w końcu kwietnia tego roku. Dofinansowanie otrzymało 158 gmin,
w tym nasza Gmina dla dwóch wniosków, które uplasowały się na 69 i 96 pozycji w rankingu dróg. Otrzymamy dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.

Gmina wyłoniła już Wykonawców robót drogowych. I tak ulicę Łąkową będzie realizowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i „ALTOR” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Wartość zawartej umowy -  1.404.289,01 zł z czego dofinansowanie z FDS stanowi 702.144 zł.

W ramach umowy jezdnia ul. Łąkowa zyska nową nawierzchnię, wybudowany zostanie jednostronny chodnik z kostki betonowej, a po drugiej stronie pobocze zostanie utwardzone kruszywem łamanym. Dodatkowo na całej długości wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Pojawi się również ok. 48 miejsc parkingowych, w tym część o nawierzchni z kostki betonowej a część tzw. „zielonych miejsc parkingowych”. Dodatkowo firma przebuduje skrzyżowanie z powiatową ul. Wodną.

W Cekanowie roboty będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa. Wartość zawartej umowy -  682.288,56 zł z czego dofinansowanie z FDS stanowi 341.144 zł.

Ta droga zyska również nową nawierzchnię jezdni, zjazdy do nieruchomości wyłożone zostaną kostką betonową, utwardzone zostaną pobocza kruszywem kamiennym oraz udrożnione zostaną rowy przydrożne.

Rozpoczęcie robót na obydwu drogach planowane jest na początek czerwca a zakończenie jesienią.

 

Galeria

Kalendarz