17 maj 2023

Finał XVIII Gminnego Konkursu Matematycznego w Wiadernie

W piątek 12 maja w Zespole Szkół w Wiadernie spotkali się najlepsi młodzi matematycy ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, aby zmierzyć się w walce o tytuł „Mistrza Matematyki”. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki - Franciszek Szmigiel, organizatorem konkursu jest dyrektor ZS w Wiadernie p. Arkadiusz Świech oraz p. Katarzyna Kowalska - nauczycielka matematyki, autorka zadań konkursowych. Uczestnicy konkursu walczyli o czołowe miejsce dla drużyny, najwyższą lokatę indywidualną oraz o tytuł “Mistrza Matematyki”. Komisja konkursowa w składzie: p. Katarzyna Kowalska, p. Iwona Klag, p. Monika Darczyńska (w zastępstwie za p. Katarzynę Nowakowską) oraz p. Iwona Woskowicz oceniła prace uczniów i wyłoniła laureatów.

Najlepszym gminnym matematykiem został: Borys Dudziński (SP w Wiadernie), drugie miejsce zajęła: Lena Mazurek (SP w Zawadzie), a trzecie miejsce uzyskał Aleksander Grabowski (SP w Wiadernie). W klasyfikacji szkół pierwsze miejsce zajęła SP w Wiadernie, drugie SP w Zawadzie, trzecie SP w Smardzewicach i czwarte SP w Komorowie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, a upominkami zostali obdarzeni wszyscy uczestnicy. Nagrody ufundował Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Rada Rodziców ZS w Wiadernie.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Kalendarz