24 maj 2024

Finał XIX Gminnego Konkursu Matematycznego w Wiadernie

W piątek 17 maja w Zespole Szkół w Wiadernie spotkali się najlepsi młodzi matematycy ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, aby zmierzyć się w walce o tytuł „Mistrza Matematyki”. Konkurs został objęty  Honorowym Patronatem Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, organizatorem był dyrektor Zespołu Szkół w Wiadernie p. Arkadiusz Świech oraz p. Katarzyna Kowalska - nauczycielka matematyki, autorka zadań konkursowych. Uczestnicy walczyli o czołowe miejsce dla drużyny, najwyższą lokatę indywidualną oraz o tytuł “Mistrza Matematyki”.

Komisja konkursowa w składzie: p. Katarzyna Kowalska, p. Iwona Klag, p. Katarzyna Nowakowska oraz p. Jolanta Cielniak oceniła prace uczniów i wyłoniła laureatów. Najlepszym gminnym matematykiem została Maria Jakubowska (ZS-P w Smardzewicach), drugie miejsce zajęła Lena Mazurek (ZS-P w Zawadzie), a trzecie miejsce uzyskał Miłosz Wojtaszek (ZS w Komorowie). W klasyfikacji szkół pierwsze miejsce zajęła SP w Smardzewicach, drugie SP w Zawadzie, trzecie SP w Komorowie i czwarte ZS w Wiadernie. Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowała p. Elżbieta Zielak - dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, która wraz z dyrektorem szkoły w Wiadernie gratulowała zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom podziękowała za udział i życzyła dalszych sukcesów. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, a upominkami zostali obdarzeni wszyscy uczestnicy. Nagrody ufundował Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Wiadernie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz organizatorom za przygotowanie wydarzenia.

Kalendarz