13 maj 2020

Droga w Kolonii Zawada już gotowa

W cyklu dwuletnim realizowana była przebudowa ul. Sadowej i ul. Polnej w miejscowości Kolonia Zawada na odcinku o długości 1230m. Roboty drogowe wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim. Wartość inwestycji wynosi 1.078.809 zł.  Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 701.225,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty rozpoczęto jesienią 2019r. i trwały do połowy maja 2020r. W ramach inwestycji poszerzono istniejącą jezdnię do 4,5 m, wykonano trzy warstwy nawierzchni jezdni (warstwa wyrównawcza, wiążąca i ścieralna), zostały wykonane również zjazdy do nieruchomości,  pobocza z kruszywa oraz odtworzono rowy przydrożne. Przebudowana droga poprawi znacznie bezpieczeństwo pieszych i pojazdów korzystających z tej drogi.

Galeria

Kalendarz