28 październik 2022

Dotacja na zakup quada dla OSP Wąwał

W październiku 2022r. Gmina Tomaszów Mazowiecki zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych  związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała dotacje ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w wysokości 50 000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwale w postaci quada.                                                                                                                                              

Quad zostanie zakupiony jeszcze w bieżącym roku.

Pojazd specjalistyczny typu quad będzie służył do pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu zdarzeń, miejscach popełnienia przestępstwa, działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych dla innego typu sprzętu np. samochodów strażackich, karetek, policji i innych służb ratowniczych. Będą to również akcje przeciwpowodziowe, a także związane z poszukiwaniem ludzi czy realizowane podczas wypadków komunikacyjnych, np. kolejowych, autobusowych lub statków powietrznych, które spadły w lesie bądź na łące.

Zakupiony pojazd typu quad podniesie znacząco potencjał operacyjny jednostki straży pożarnej i umożliwi dostęp do takich terenów, gdzie dojazd samochodów gaśniczych jest utrudniony lub niemożliwy.

Quad będzie jedynym tego typu pojazdem specjalistycznym na terenie powiatu tomaszowskiego będącym na wyposażeniu OSP. Zostanie mu nadany numer operacyjny i zostanie wprowadzony do podziału bojowego.

Kalendarz