30 grudzień 2021

Dofinansowania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

w dniu 21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałą nr 1 164/21 Zasady i tryb postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Aktualne Zasady wraz z drukami wniosków oraz ww. Uchwała dostępne są na stronie internetowej: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/grunty-rolne-i-le%C5%9Bne/dofinansowania-z-ustawy-o-ochronie-grunt%C3%B3w-rolnych-i-le%C5%9Bnych-w-skr%C3%B3cie-ogr

Pliki

Kalendarz