02 wrzesień 2022

Długo wyczekiwana umowa podpisana Tereny nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach będą zrewitalizowane

W dniu 01.09.2022 r. Franciszek Szmigiel - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki i Andrzej Drozd – prezes Zarządu  JOKA Budownictwo Sp. z o.o.  podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”.  Całkowita wartość realizacji inwestycji wynosi 16 mln złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 mln złotych, a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego ponad 3 mln 300 tys. złotych.

Realizacja robot budowlanych została podzielona na 2 zadania:

Zadanie 1 obejmuje wykonanie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice wraz z  obiektami administracyjno-usługowo-sanitarnymi, ciągami pieszo-jezdnymi, urządzeniami i obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi, plażami i terenami zielonymi.

Zadanie 2 obejmuje rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327E do wjazdu na teren Centrum Konferencyjnego Rekreacyjnego „MOLO”.

W spotkaniu uczestniczyli również Pani Magdalena Filipiak -Dyrektor oraz  Pan Piotr Grabowski – Zastępca Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, którzy jako Partner Projektu,  w ramach podpisanej umowy realizować będą zadanie na terenach będących w administracji PGW Wody Polskie – RZGW w Warszawie. Zagospodarowanie powyższego terenu poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych nad zalewem, a także nadanie obiektowi molo nowych funkcji turystycznych, firma JOKA Budownictwo Sp. z o.o wykona za wartość brutto 7 mln 890 tys. złotych.

Łączny koszt inwestycji nad zalewem wynosi 23 mln 890 tys. złotych.

Termin zakończenia inwestycji, wrzesień 2023 r.   

Galeria

Kalendarz