25 wrzesień 2018

Czas oczekiwania …na odnawialne źródła energii

Gmina Tomaszów Maz. w styczniu 2018r. złożyła wniosek o dofinansowanie odnawialnych źródeł ciepła ze środków UE w ramach RPO WŁ 2014-2020 pn.  „Słoneczne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki”, w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Wnioskiem zostały objęte instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz piece na biomasę dla osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie, posiadających nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Gmina dotychczas nie rozpoczęła realizacji niniejszego projektu, ponieważ ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków, procedura ich oceny o dofinansowanie prowadzona przez Urząd Marszałkowski uległa przedłużeniu. Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmianę terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, - ocena formalna projektów przeprowadzona będzie w terminie 252 dni roboczych, tj. od 22 stycznia 2018 roku do 22 stycznia 2019 roku.

Informacja o przedłużeniu terminu oceny wniosków znajduje się na stronie https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/2516-zmiana-regulaminu-konkursu-zamknietego-dotyczacego-odnawialnych-zrodel-energii

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy uczestników projektu o cierpliwość i zrozumienie. Gmina bez pozytywnej oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi nie może rozpocząć montażu odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach.

O wszelkich podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco mieszkańców.

Kalendarz