28 listopad 2019

Coraz ładniej przed Domem Ludowym w Sługocicach

Mieszkańcy naszej gminy coraz aktywniej uczestniczą w pracach, mających na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznych w ich miejscowościach. Najczęściej są to działania podejmowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego. Mieszkańcy Sługocic w roku 2017 otrzymali odnowiony budynek świetlicy wiejskiej. Teraz chcą prowadzić prace poprawiające estetykę i funkcjonalność terenu przyległego do świetlicy. W listopadzie br. firma Pana Tomasza Sieronia z Trojanowic -  Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym, wykonała parking, chodniki i drogę dojazdową z kostki betonowej. Ponadto rozebrano przystanek autobusowy i przygotowano teren pod przyszłe nasadzenia. Koszt tych prac wyniósł niecałe 44 tys. zł. W przyszłym roku mają być kontynuowane prace na terenie rekreacyjnym usytuowanym z tyłu budynku świetlicy.

Galeria

Kalendarz