09 styczeń 2019

Budowa świetlicy w Twardej zakończona

W Twardej zakończyła się duża inwestycja polegająca na rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda w celu urządzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej.

W ramach pierwszej części przebudowano i rozbudowano istniejący jednokondygnacyjny budynek użyteczności publicznej (przedszkole) w celu zmiany sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską. Zakres prac obejmował częściową przebudowę istniejącego układu pomieszczeń, rozbudowę istniejącego budynku, wymianę  konstrukcji więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego, wykonanie nowych ścian działowych, stropu
w projektowanej części obiektu oraz ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z montażem  stolarki okiennej i drzwiowej. Istniejący dotychczas budynek miał powierzchnię ok. 260 m2, obecnie ta powierzchnia wynosi prawie 400 m2, w tym dla przedszkola ok. 188 m2, a dla świetlicy wiejskiej przeznaczone jest ok. 212 m2.

W ramach drugiej części zaprojektowano i wykonano roboty budowlane związane z aranżacją przestrzeni do biesiadowania, grillowania i organizowania imprez kulturalnych na wolnym powietrzu. Pojawiły się altany ogrodowe, grill, miejsce na ognisko oraz ścieżki spacerowe, a teren przed budynkiem utwardzono kostka betonową.

Całość prac to koszt ponad 1,2 mln zł, z czego sama rozbudowa pochłonęła ponad 900 tys. Inwestycja w Twardej jest częścią dużego projektu unijnego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z  gminami sąsiednimi – Inowłodzem i Rzeczycą oraz miastem Tomaszów Mazowiecki, a także powiatem tomaszowskim.

W bieżącym roku Gmina Tomaszów Mazowiecki będzie budować miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice, a w 2020 r. powstanie ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta.
W roku ubiegłym w ramach tego projektu wybudowano park edukacyjno-rekreacyjny „edukacja leśna” w Treście. Gminie Tomaszów Mazowiecki na wszystkie zadania przyznano dofinansowanie ponad 1,8 mln. zł ze środków unijnych. Inwestycja w Twardej została dofinansowana w wysokości ponad 660 tys. zł.

Kalendarz