23 październik 2014

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SWOLSZEWICE MAŁE, GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Budowa wodociągu w miejscowości Swolszewice Małe ul. Stara Wieś oraz ul. Mostowa, wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy, a także przyczyni się do podwyższenia standardu życia i rozwoju turystycznego.
Zakres rzeczowy zadania:
Sieć wodociągowa z rur PE 100 RC SDR17 PN10  o długości całkowitej 4.396,7 mb, a w tym:
- sieć wodociągowa o średnicy PE 160x9,5 mm ułożona w wykopie otwartym – 1.966,0 mb.
- sieć wodociągowa o średnicy PE 110x6,6 mm – 2.430,7 mb.:
•    w tym ułożona w wykopie otwartym – 865,7 mb.
•    w tym ułożona metodą bezwykopową (przewiert sterowany) – 1.565,0 mb.

Wybudowany odcinek wodociągu spina istniejącą sieć wodociągową w dwóch miejscach tj.: na końcu  ul. Trzciniec i na końcu ulicy Borki.  Średnica istniejącego wodociągu -110 mm

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Kalendarz